Image

Спеціальність 172
Електронні Комунікації
та радіотехніка


Освітньо-професійна програма "Інфокомунікаційні системи та мережі"


Студенти вивчають:

- інфокомунікаційні системи та мережі;
- сучасні цифрові системи комутації;
- сучасні волоконно-оптичні системи передач та оптоелектронні пристрої;
- транспортні системи та мережі зв’язку;
- перспективні технології в телекомунікаціях;
- системне адміністрування комп’ютерних мереж як локального так і глобального рівня;
- засоби підтримки, супроводу та моніторингу хмарних і розподілених обчислювальних ресурсів;
- технологію захисту інформації в мережах;
- технічне обслуговування телекомунікаційних систем;

В дисципліни професійно-практичної підготовки запроваджені курси мережевої академії Cisco, які викладатимуться за міжнародними програмами:

Introductory Courses (Ознайомчі курси)
- Вступ до інтернету речей (Introduction to Internet of Everything)
- Introduction to Cybersecurity
- Introduction to Packet Tracer
Essential Courses (Базові курси)
- IT Essentials 6.0 (Основи апаратного та програмного забезпечення ПК)
- Networking Essentials
- Career-ready Courses (Професійні курси)
- CCNA (Cisco Certified Network Associate, сертифікований фахівець з комп'ютерних мереж)

Наш випускник знає:

- методи та засоби контролю і діагностування стану обладнання та програмного забезпечення інформаційних та телекомунікаційних мереж, комп’ютерних мереж, систем передачі, систем комутації, кінцевих пристроїв користувача;
- засоби монтування, налагоджування і ремонту цифрових і оптичних модулів обладнання мереж, кабельних систем мережі;
- технологію профілактики, відновлювання та обслуговування устаткування інформаційних і телекомунікаційних мереж, систем передачі, систем комутації тощо;
- засоби та методи забезпечення безпеки інформаційних та телекомунікаційних мереж;
- технологію ремонту радіоапаратури;
- технічні засоби використання хмарних сервісів.

Переважна більшість випускників спеціальності працюють на цифровому обладнанні центрів телекомунікаційних послуг та інших операторів зв’язку:

- технік з експлуатації стаціонарних мереж;
- інженер з експлуатації хмарних сервісних платформ;
- менеджер з продажу мережного обладнання / послуг;
- технік служби технічної підтримки;
- електромеханік на станційному обладнанні електрозв’язку.

Студенти можуть продовжити навчання за напрямком телекомунікації у:

- Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "ХАІ";
- Державному університеті телекомунікацій;
- Харківському національному університеті радіоелектроніки;
- Національному технічному університеті «ХПІ»;
- Українській інженерно - педагогічній академії.