Image

Спеціальність 172
Електронні Комунікації
та радіотехніка


Освітньо-професійна програма "Системи та мережі мобільного зв’язку"


Студенти вивчають:

- принципи побудови і функціонування сучасних і перспективних телекомунікаційних мобільних мереж (бездротових, в тому числі і Wi-Fi), мереж мобільного зв’язку (2G, 3G, 4G, 5G);
- системи та мережі операторів супутникового та мобільного зв’язку;
- будову та принципи роботи мобільних телефонів;
- мобільні радіоелектронні пристрої ‎(гаджети);
- мобільні операційні системи;
- використання та налаштування мобільного програмного забезпечення;
- принципи побудови та експлуатації мобільного телебачення;
- системи передачі та системи комутації супутникового зв’язку;
- обслуговування обладнання супутникового зв’язку;
- методи організації інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж.

В дисципліни професійно-практичної підготовки запроваджені курси мережевої академії Cisco, які викладатимуться за міжнародними програмами:

Introductory Courses (Ознайомчі курси)
- Вступ до інтернету речей (Introduction to Internet of Everything)
- Introduction to Cybersecurity
- Introduction to Packet Tracer
Essential Courses (Базові курси)
- Networking Essentials
- Mobility Fundamentals (після 2го семестру CCNA)
Career-ready Courses (Професійні курси)
- CCNA (Cisco Certified Network Associate, сертифікований фахівець з комп'ютерних мереж)

Наш випускник знає:

- технологію монтажу, обслуговування та експлуатації обладнання сучасного мобільного зв`язку;
- методи і засоби забезпечення інформаційної безпеки мобільних мереж;
- методи аналізу результатів вимірювання параметрів і робочих характеристик мереж, систем передачі, систем комутації тощо;
- засоби та методи ремонту мобільних пристроїв, обладнання мереж;
- методи налагодження програмного забезпечення мобільних радіоелектронних пристроїв ‎(телефони, гаджети);
- засоби та методи забезпечення кібербезпеки мобільних мереж;
- технологію профілактики, відновлювання та обслуговування устаткування інформаційних і телекомунікаційних мереж, систем передачі, систем комутації тощо.

Переважна більшість випускників спеціальності працюють на посадах:

- технік з обслуговування мобільних мереж;
- технік транспортної мережі;
- технік з обслуговування базових станцій мобільного зв’язку;
- оператор радіочастотного контролю;
- технік інфраструктури мережі доступу супутникового зв’язку;
- майстер служби експлуатації мережі.

Студенти можуть продовжити навчання за напрямком телекомунікації у:

- Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"; 
- Державному університеті телекомунікацій;
- Харківському національному університеті радіоелектроніки;
- Національному технічному університеті «ХПІ»;
- Українській інженерно - педагогічній академії.