Image

Спеціальність 123
Комп'ютерна інженерія


Освітньо-професійна програма "Комп’ютерні системи та мережі"