Image

Спеціальність 123
Комп'ютерна інженерія


Освітньо-професійна програма "Комп’ютерні системи та мережі"


Студенти вивчають:

- структуру, принципи роботи комп’ютерів та периферійного обладнання;
- топологію, моделі, методи розрахунків та побудову комп’ютерних мереж;
- сучасні засоби передачі та обробки інформації;
- методи діагностики, обслуговування, ремонту й налагодження комп’ютерних систем;
- програмування та алгоритмічні мови;
- основи системного програмування та програмного забезпечення;
- технічні та економічні аспекти комп’ютеризації підприємств.

В дисципліни професійно-практичної підготовки запроваджені курси мережевої академії Cisco, які викладатимуться за міжнародними програмами:

Introductory Courses (Ознайомчі курси)
- Вступ до інтернету речей (Introduction to Internet of Everything)
- Introduction to Cybersecurity
- Introduction to Packet Tracer
Essential Courses (Базові курси)
- IT Essentials 6.0 (основи апаратного та програмного забезпечення ПК)
- Networking Essentials
- Mobility Fundamentals (після 2го семестру CCNA)
- CPA - Programming Essentials C++
Career-ready Courses (Професійні курси)
- CCNA (Cisco Certified Network Associate, сертифікований фахівець з комп'ютерних мереж)

Наш випускник знає:

- обслуговування систем і мереж під управлінням Windows, Unix, Linux;
- технологію ремонту комп’ютерів та їх пристроїв, збирання, тестування;
- програмування програмних додатків і розумних апаратних пристроїв;
- методику розробки та обслуговування баз даних;
- технологію використання хмарних сервісів;
- засоби та методи забезпечення кібербезпеки комп’ютерів та їх мереж.

Студенти можуть продовжити навчання за напрямком телекомунікації у:

- Державному університеті телекомунікацій;
- Харківському національному університеті радіоелектроніки;
- Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "ХАІ";
- Національному технічному університеті «ХПІ»;
- Українській інженерно - педагогічній академії.