Image

Загальна характеристика ВСП ХФК ІТ НАУ "ХАІ"

Відокремлений структурний підрозділ «Харківський фаховий коледж інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» був заснований у 1930 року.

Коледж розпочав свою діяльність як Харківський електротехнікум зв’язку, створений за наказом Наркомату пошт і телеграфів СРСР від 15.07.1930р. 

За наказом Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 р. № 261-р «Про утворення Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій» Харківський електротехнікум зв’язку увійшов до складу Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до наказу Державного комітету зв’язку та інформатизації № 126 від 25.06.2002 р.

Згідно з наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України   № 103 від 17 травня 2004 року «Про реорганізацію структурних підрозділів Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій» та наказу університету № 106 від 20 травня 2004 року «Про реорганізацію структурних підрозділів» технікум реорганізовано в Харківський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій і введено до складу університету як структурний підрозділ без права юридичної особи, якому надані права автономії, згідно зі ст. 1.9 його Статуту, включаючи право мати відокремлений розрахунковий рахунок в установах банку з обов’язками платника податків, баланс, печатку зі своїм найменуванням, штампи та інші реквізити й атрибути згідно з чинним законодавством.

З червня 2013 року Харківський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій реорганізований  у Харківський коледж Державного університету телекомунікацій (на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 509-р, наказів МОН від 30.07.2013р. № 1049 та від 08.08.13 р. № 1134/534 «Про утворення Державного університету телекомунікацій»).

Відповідно до наказу МОН від 11.06.2020 року №811 «Про перейменування відокремленого структурного підрозділу Державного університету телекомунікацій» Коледж перейменований на Відокремлений структурний підрозділ «Харківський фаховий коледж інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій» (наказ ДУТ від 16.06.2020 року «Про перейменування відокремленого структурного підрозділу Державного університету телекомунікацій!).

Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021р. №811 «Про реорганізацію відокремленого структурного підрозділу Державного університету телекомунікацій» Коледж реорганізовано шляхом його приєднання до Національного аерокосмічного університету ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Відповідно до наказу ректора Національного Національного аерокосмічного університету ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» від 13.07.2021 року №245 «Про утворення Відокремленого структурного підрозділу «Харківський фаховий коледж інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім.М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у складі Університету утворено Коледж, якому надано окремі права фінансово-господарської самостійності, зокрема, правом укладати від свого імені договори (контракти, угоди), вести окремий баланс, відкриття реєстраційних рахунків в органах Державної казначейської служби з правом мати окремий код мережі, власну печатку і штамп.

Image
Директор коледжу 
Кандидат економічних наук 
Корсаков Дмитро Олексійович

Сьогодні Відокремлений структурний підрозділ «Харківський фаховий коледж інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім.М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (ВСП ХФК ІТ НАУ "ХАІ") – багатопрофільний заклад фахової передвищої освіти, який здійснює освітню діяльність, підготовку кваліфікованих фахівців, спроможних працювати у сфері інформаційних технологій, телекомунікацій, поштового зв’язку. Має відповідний рівень кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.

Необхідність існування коледжу обумовлена наявністю в Східному регіоні України великою кількістю підприємств різних форм власності, яким щорічно потрібні фахівці у сфері інформаційних технологій, телекомунікацій і поштового зв’язку.