Image

Спеціальність 172
Електронні Комунікації
та радіотехніка

Освітньо-професійна програма "Безпека інфокомунікаційних систем та мереж"