Image

Спеціальність 172
Електронні Комунікації
та радіотехніка

Освітньо-професійна програма "Безпека інфокомунікаційних систем та мереж"


Студенти вивчають:

- шифрування та криптографія
- телекомунікаційні системи передач
- мережеві технології
- захист інформації в інфокомунікаційних ситемах
- системи комутації і розподілу інформації
- технології електричного та оптичного зв'язку
- основи програмування
- системи мобільного зв'язку
- створення та обробка баз даних
- основи кібербезпеки та кібергігієна
- методи організації захисту інформації
- платформи IoT та розробка WEB-додатків для IoT
- розробка систем захисту інформації
- WEB-програмування та основи WEB-дизайну
- основи програмування мобільних пристроїв
- адміністрування операційних систем та інфокомунікаційних мереж

В дисципліни професійно-практичної підготовки запроваджені курси мережевої академії Cisco, які викладатимуться за міжнародними програмами:

Introductory Courses (Ознайомчі курси)
- Вступ до інтернету речей (Introduction to Internet of Everything)
- Introduction to Cybersecurity
- Introduction to Packet Tracer
Essential Courses (Базові курси)
- IT Essentials 6.0 (Основи апаратного та програмного забезпечення ПК)
- Networking Essentials
- Career-ready Courses (Професійні курси)
- CCNA (Cisco Certified Network Associate, сертифікований фахівець з комп'ютерних мереж)

Наш випускник знає:

- цілісність підходу до управління інформаційною безпекою й методи безпеки мереж
- правові, організаційні, криптографічні й технічні питання захисту інформації
- різні типи загроз і методи їхній протидії
- криптографічний захист інформації, механізм електронного цифрового підпису
- формування інфраструктури відкритого ключа
- основні канали витоку інформації
- питання протидії несанкціонованому зніманню інформації
- засоби використання спеціальної апаратури для виявлення каналів витоку інформації.

Випускники мають набути також спеціалізовано-професійні компетенції, які забезпечуються здатністю та готовністю використовувати уміння:

- експериментального визначення наявності загроз інформації в автоматизованих системах;
- оцінки працездатності елементів захищеної автоматизованої системи;
- використання комплексної системи захисту інформації в організації (підприємстві);
- захисту програмного забезпечення від несанкціонованого копіювання, впливу комп’ютерних вірусів тощо;
- криптографічних методів і програмно – апаратних засобів захисту інформації;
- здійснення технічного обслуговування, контролю і діагностики комплексної системи захисту інформації в організації (підприємстві);
- настроювання, регулювання й ремонту устаткування автоматизованої системи й настроювання й апгрейду спеціального програмного забезпечення;
- контролю правильності застосування технічних засобів забезпечення інформаційної безпеки;
- забезпечення інформаційної безпеки периметру та протидії атакам;
- організувати моніторинг стану інформаційної безпеки;
- аналізувати порушення інформаційної безпеки та вплив інформаційної безпеки на економіку бізнесу.

Студенти можуть продовжити навчання за напрямком телекомунікації у:

- Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "ХАІ";
- Державному університеті телекомунікацій;
- Харківському національному університеті радіоелектроніки;
- Національному технічному університеті «ХПІ»;
- Українській інженерно - педагогічній академії.