Image


Методичні поради для викладачів
ІТ КОЛЕДЖУ ХАІ


          Методична робота в коледжі організована та здійснюється відповідно до затвердженого плану методичної роботи на поточний рік і спрямовується на:

- підвищення якості навчання здобувачів освіти;
- організацію безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів;
- підготовку до атестації;
- формування у педагогічних працівників готовності до самоосвіти та саморозвитку, до сприйняття та реалізації усіх інноваційних процесів, що відбуваються в освіті;
- проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей, професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників;
- застосування інноваційних технологій;
- вивчення і впровадження в освітній процес досягнень педагогічної науки і передового досвіду.

1 Нормативні документи
1.2 Організація освітнього процесу
 • 1.2.1 Навчальна програма
 • 1.2.2 Робоча навчальна програма 
1.2.3 Документи циклової комісії
 • 1.2.3.1 План роботи
 • 1.2.3.2 Протокол засідань
 • 1.2.3.3 Звіти
2 Методичні заходи
2.1 Методична Рада
 • 2.1.1 Рішення Методичної Ради
3 Атестація
               3.2 Заходи з атестації

4 Підвищення кваліфікації
4.1 Плани графіки підвищення кваліфікації (річні)
 • 2021 рік
 • 2022 рік
 • 2023 рік
4.2 Результати проходження підвищення кваліфікації викладачів ЦК (
 • 2021 рік
 • 2022 рік
 • 2023 рік