Image

Відповідно до наказу директора коледжу


Про організацію прийому вступників до ВСП "ХФК ІТ НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» у 2023 році та затвердження складу Приймальної комісії

Створити та затвердити

Приймальну комісію Відокремленого структурного підрозділу «Харківський фаховий коледжу інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» (далі ВСП ХФК ІТ НАУ «ХАІ») у складі: 

Голова Приймальної комісії
- Довгоброд Борис Григорійович,  в.о. директора коледжу, заступник директора з адміністративно-господарської роботи;
Заступник голови комісії
- Саніна-Мокренко Ольга Володимирівна, заступник директора з виховної роботи;
Відповідальний секретар комісії
- Афанасьєва Катерина Олексіївна, викладач вищої кваліфікаційної категорії;
Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії 
- Сотнікова Світлана Володимирівна, викладач І кваліфікаційної  категорії;
Уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв
- Губер Оксана Олексіївна, адміністратор ЄДЕБО
Члени Приймальної комісії:
- Корсаков Дмитро Олексійович, к.е.н., викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії;
- Афанасьєв Максим Олегович, викладач, кваліфікаційна категорія "спеціаліст";
- Ларінцева Надія Вікторівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії;
- Солодовник Микита Сергійович, викладач, кваліфікаційна категорія "спеціаліст";
- Оксененко Світлана Петрівна, викладач, к.е.н., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач;
- Васильєв Володимир Олександрович, викладач, кваліфікаційна категорія "спеціаліст";
- Нестайко Ганна Іванівна, вихователь гуртожитку;
- Нестерцова Алла Сергіївна, провідний юрисконсульт;
- Калашніков Максим Костянтинович, член студентської ради ВСП ХФК ІТ НАУ “ХАІ”, студент групи К-21

Якщо ви бажаєте отримати якісну ІТ-освіту, - запрошуємо вас до ІТ-КОЛЕДЖУ ХАІ!