Image

Спеціальність 172
Електронні Комунікації
та радіотехніка


Освітньо-професійна програма "Програмне забезпечення інфокомунікаційних систем"


DevOps:

Такі фахівці працюють на стику областей розробки і системного адміністрування, забезпечуючи ефективність процесу постачання програмного забезпечення.
DevOps (development + operations) — це методологія, що зародилася в 2009 році, націлена на взаємодію програмістів і системних адміністраторів для збільшення частоти випуску релізів. Відповідно, DevOps — фахівець, який працює на стику цих двох посад і займається автоматизацією життєвого циклу додатка (включаючи проектування, розробку, тестування, розгортання, підтримку і моніторинг).
Середньому українському DevOps інженерові 28 років, він має зарплату $1200 - 2700 і досвід роботи 4 року.

Завдання і обов'язки:

Головна завданням DevOps фахівця— максимально збільшити передбачуваність, ефективність і безпеку розробки програмного забезпечення.
Якщо розглядати повний життєвий цикл програмного забезпечення, то на етапі оцінки DevOps фахівці отримують первинну інформацію про необхідність нового кодування і внесення змін до ІТ-інфраструктури. На етапі проектування — визначають вимоги до інфраструктури. На етапі розробки і тестування — займаються розгортанням продукту, а також підтримкою засобів для розробки, інтеграційним і навантаженням тестуванням програмного забезпечення для перевірки готовності операційного середовища.
Основна частина роботи DevOps фахівця доводиться на етап випуску релізу - постачання продукту замовникові. У центрі уваги знаходиться продуктивність усіх потоків процесу доставки. Такий фахівець стежить за тим, щоб відомі баги ніколи не передавалися на наступний етап робіт, ніколи не розвивалася локальна оптимізація, що призводить до створення глобальної деградації.

У обов'язки DevOps фахівця входить:

- розгортання поставленого розробниками релізу у виробництві 
- інтеграція і поглиблення процесів розробки в постачання 
- стандартизація оточення розробки 
- налаштування інфраструктури на особливості програмного забезпечення, що розробляється 
- підготовка продуктивного середовища до частих внесень змін 
- виявлення і виправлення проблем 
- автоматизація процесів.   

Студенти можуть продовжити навчання за напрямком телекомунікації у:

- Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"; 
- Харківському національному університеті радіоелектроніки; 
- Державному університеті телекомунікацій; 
- Національному технічному університеті «ХПІ».