Image

Спеціальність 172
Електронні Комунікації
та радіотехніка


Освітньо-професійна програма "Поштово-логістичні системи"


Студенти вивчають:

- основи та технології поштового зв’язку;
- логістику поштового зв’язку та транспортну логістику;
- інформаційні технології поштового зв’язку;
- операційні системи в телекомунікаціях;
- технічні засоби поштового зв’язку;
- телекомунікаційні та інформаційні мережі;
- економіка галузі; 
- основи банківської справи;
- менеджмент, маркетинг;
- стандарти надання поштово-логістичних послуг.

В дисципліни професійно-практичної підготовки запроваджені курси мережевої академії Cisco, які викладатимуться за міжнародними програмами:

- Introductory Courses (Ознайомчі курси)
- Вступ до інтернету речей (Introduction to Internet of Everything)
- Introduction to Cybersecurity
- Introduction to Packet Tracer.

Наш випускник знає:

- методи опрацювання та аналізу інформації;
- засоби стратегічного планування діяльності підприємства;
- методи впровадження інновацій забезпечення логістичної та фінансової діяльності;
- форми ефективної взаємодії у команді;
- шляхи визначення перспективних цілей і завдань логістичного менеджменту.

Переважна більшість випускників працюють у структурних підрозділах підприємств, які надають поштово-логістичні послуги (логістичні, поштові служби, фінансові, маркетингові     та служби управління персоналом і відділи організації виробничих процесів)

- начальниками (заступниками начальників) відділень зв’язку, логістичних відділів (до їх функцій входять: організація роботи персоналу, дотримання вимог стандартів обслуговування споживачів, збереження та облік матеріальних цінностей і грошових сум, дотримання технологічної дисципліни працюючих);
- фахівці з експлуатаційно-технологічних питань (до їх функцій входять: розробка нормативної документації з організації та надання поштово-логістичних послуг, проведення інструктажів та контролю якості роботи працівників на об’єктах).

Студенти можуть продовжити навчання за напрямком телекомунікації у:

- Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;
- Одеській національній академії зв'язку ім. О.С. Попова;
- Харківському національному університеті радіоелектроніки;
- Національному технічному університеті «ХПІ»;
- Українській інженерно-педагогічній академії.